Domů Co je to Moravský KAMEŇ

Akce v luftě

Žádná akce v luftě :-(

Languages

Languages
TOPlist

MORAVSKÝ KAMEŇ 2009 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 12
NejhoršíNejlepší 

MORAVSKÝ KAMEŇ 2009  

MORAVSKÝ KAMEŇ je přeletová soutěž, jejíž druhý ročník vyhlašuje:  Ing. Roman Pavlík , Petr Proks a spol.
(jury se během roku plynule mění, dle toho jak se zájemci chovají k vyhlašovateli)
pro období od: 1.2.2009 do 31.10. 2009 v kategorii: MOTOROVÝ PARAGLIDING

ÚVOD A O CO JDE:

O nic jen o pěkné lítání. Jak se ukázalo v prvém ročníku nesplnili jsme to hlavní, přiblížit motorový paragliding termickému létání i když už tu první vlaštovky, které potěšili srdce starce byly. Ale zase spousta nových pilotů se odpoutala od svých louček a letišť a podnikla své první dálkové lety. Nevím jestli nejsem s tímto výsledkem spokojenější.
Jsem toho názoru, že pokud se cíle nedosáhlo, je třeba ho upravit. Takže věřím a doufám, že i letos na konci roku uvidíme pár pěkných a obdivu hodných letů. A je jedno jestli to bude špičkový výkon s motorem, špičkový výkon s vypnutým motorem v termice, nebo špičkový výkon začínajícího pilota, pro kterého bude jeho prvních 20km prostě bomba. Doufám, že si každý najde svou „parketu“. Ale musím podotknout, že mě se líbí termika (je to zadarmo) a potichu doufám, že to letos nějaký „thermik“ vyhraje.
Vyhlašuji proto, spolu s kamarády, dle svého práva uvedeného v PODMÍNKÁCH PRO VYHLÁŠENÍ KAMEŇA  (a viz níže), tuto soutěž.

 

O CO A JAK SOUTĚŽÍME:

Piloti budou hodnoceni jednak dle délky svých přeletů ale i dle spotřebovaných pohonných hmot. Jejich bodové ohodnocení dle výpočtu (viz níže) je zařadí do žebříčku. Umístění v žebříčku bude dáno pouze nejlepším letem pilota v daném roce. Průběžné hodnocení bude zveřejněno na Proksiho stránkách: http://www.proksik.cz/

 


Na nejúspěšnějšího piloty pak čekají :


1 MÍSTO:


A. PUTOVNÍ POHÁR S MORAVSKÝM KAMENĚM


Jméno pilota spolu s typem padáku a rokem kdy vyhrál, bude navždy zvěčněno pro následující generace na podstavci poháru.


B. DIPLOM
Aby pilotovi zůstala alespoň nějaká vzpomínka a doklad, dostane diplom, se kterým může pilot do smrti machrovat před svými dětmi a posléze i vnuky, jaký byl v tom roce frajer.


C. VĚCNÝ DAR
Součástí ceny je:
1) CELÝ LITR té nejlepší slivovice kterou vyhlašovatel sežene, Ve zdobené lahvi.
2) šrůtka Moravského uzeného, aby se obdarovaný z té slivovice nepo...l.

 

 


2 MÍSTO:


A. DIPLOM
Aby pilotovi zůstala alespoň nějaká vzpomínka, dostane diplom, s kterým může pilot do smrti machrovat před svými dětmi a posléze i vnuky, jaký byl v tom roce frajer.


B. VĚCNÝ DAR
Součástí ceny je:
1) PŮL LITRU té nejlepší slivovice, kterou vyhlašovatel sežene, V méně zdobené lahvi.
2) Šrůtka špeku, aby se obdarovaný z té slivovice  nepo...l.

 


3 MÍSTO:


A. DIPLOM
Aby pilotovi zůstala aspoň nějaká vzpomínka, dostane diplom, s kterým může pilot do smrti machrovat před svými dětmi a posléze i vnuky, jaký byl v tom roce frajer.


B. VĚCNÝ DAR
Součástí ceny je:
1) PLÁCAČKA té nejlepší slivovice, kterou vyhlašovatel sežene, v lahvi z konzumu.
2) Sáček slaných tyčinek, ať se obdarovaný klidně po...e.

 


Součástí soutěže je účast na vyhlášení, kdo se nezúčastní, neztrácí sice pořadí, ale jeho cena propadne ve prospěch JURY která určí další osud ceny.
Místo, kde budou vyhlášeni vítězové, předány ceny a předpokládáme také zkonzumovány, včas oznámíme. Loni byla zahájena tradice, takže pokud to nebude jinak, tak  i v dalších 19 ročnících předpokládáme vyhlášení vždy na:
Předvánočním nadělení na Falkonu

 


PODMÍNKY PRO VYHLÁŠENÍ KAMEŇA:


Protože pohár obsahuje kámen prokazatelně vzniklý biologickou transformací z moravského uzeného, nelze z pietních důvodů získat pohár trvale (Roman nebude nikdy někomu patřit!), ani kdyby někdo vyhrál 10x po sobě, pohár je NAVŽDY PUTOVNÍ. Pokud z nějakých příčin, i neobjektivních (zchudnutí a finanční nouze, úraz, propadnutí návykovým látkám, stěhování do krajin kde nejsou komunisti, vlastní skon apod.) nebude moci vyhlásit soutěž původní vyhlašovatel, může novou soutěž i po několikaleté přestávce, vyhlásit kdokoli v tomto pořadí:
1) První vyhlašovatel
2) Poslední vyhlašovatel
3) Poslední vítěz
4) Kdokoli kdo se prokazatelně (písemně) přihlásí poslednímu vítězi nebo vyhlašovateli.


Pravidla určuje vždy vyhlašovatel, nebo v případě kolektivu vždy první jmenovaný. Podmínkou nutnou pro vyhlášení dalšího ročníku soutěže, je pouze dodržení hlavní myšlenky soutěže, tj, ocenit nejdelší přelet při co nejnižší spotřebě pohonných hmot.
Změna či navýšení hodnotných odměn, které jsou součástí jednotlivých umístění je povolena. Zrovna tak zneužití soutěže k vlastní propagaci ( fotografie vítězů před stěnou se sponzory, a oslavné články ve světových médiích) je povoleno a vítáno!
JMÉNO SPONZORA VŠAK NIKDY NESMÍ BÝT  UMÍSTĚNO V NÁZVU SOUTĚŽE, NA POHÁRU.
Poslední držitel je povinen opatrovat pohár jako nejcennější část svého majetku. Jednak proto, že byl , vykoupen bolestí,  a jednak proto, aby byl k dispozici v den vyhlášení výsledků dalšího ročníku. Z toho vyplývá, že musí včas a na své náklady zajistit: Zápis dalšího vítěze na podstavec poháru a případné opravy poškození vzniklých např. při konzumaci věcných darů, nebo minimálně 30 dní před vyhlášením předat opravený pohár vyhlašovateli.

 


DOKLADY O LETU:


Žádné složité protokoly a barozáznamy. Minimální údaje o letu je však třeba uvést, aby software, řadící piloty do žebříčku, mohl úspěšně řadit, a abychom všichni stále viděli, kdo je nejlepší.
Stačí tedy uvést následující údaje:
1) Pilot (adresa, telefon)
2) Kluzák, typ krosny, či tříkolky, typ a obsah motoru
3) Datum, čas startu, čas přistání, dobu letu
4) Startovní bod
5) případný otočný bod č.1 (u trojúhelníku)
6) případný otočný bod č.2 (u trojúhelníku)
7) Cílový bod
8) Naměřená přímá vzdálenost mezi body (ne dle GPS i s kroužením)
9) Spotřeba pohonných hmot se zaokrouhlením na půl litru.
VÝPOČET A STANOVENÍ SPOTŘEBY:
(Pozor zde je oproti minulému ročníku změna. !!!)
Množství v nádrži PŘED STARTEM určuje pilot  a zaokrouhluje  NAHORU.
Příklad: fotografie nádrže před startem ukazuje cca 9,1 litru, pilot zaokrouhluje nahoru,  tedy na na 9,5 litru.
množství v nádrži PO PŘISTÁNÍ určuje pilot  a zaokrouhluje  DOLŮ
Příklad: fotografie nádrže po přistání ukazuje cca 1,8 litru, pilot zaokrouhluje dolů, tedy na 1,5 litru.


VÝSLEDNÁ SPOTŘEBA,  KTEROU PILOT VYKÁŽE DO PROTOKOLU
JE TEDY 9,5-1,5 = 8 LITRŮ !


10) Fotodokumentace letu. Mezi fotografiemi musí být fotky:
  nádrže pořízena z boku v úrovni nádrže (tak aby bylo zřetelné, že pohonná jednotka
            není nakloněna), před startem a po přistání, tak aby bylo možno zkontrolovat udanou
            spotřebu. Dále  fotografie místa startu a přistání ze vzduchu a  fotografie otočných  
            bodů, pochopitelně také ze vzduchu.Další fotografie z letu rozhodně nejsou zakázány.


11) Písemná zpráva o letu-popis letu v rozsahu, který určí pilot a jeho schopnost se vyjadřovat písemně mateřským jazykem. Jury ovládá perfekně i slovenský jazyk a na jazykové speciality má překladatele. (východní Slovensko, Haná a Chodsko )

 


POZNÁMKY:
1)  Změna výpočtu spotřeby byla provedena na základě úvah o nepřesnosti. Takže výsledná spotřeba je pravdivá, nebo zaručeně vyšší. Pokud JURY bude mít dojem že chtěl pilot fixlovat, může svévolně zasáhnout, způsobem, který SAMA určí a pro který se rozhodne. Od navýšení spotřeby („pokus o křivé fotky“) až po vyloučení uvedeného letu, nebo pilota ze soutěže.
2)  V případě použití elektropohonu je třeba doložit fotografii na měřič stavu baterií před startem a po přistání. Spotřeba bude přepočítána na spotřebu benzínu. Jak, to ještě nevíme, ale až to bude potřeba, my na to přijdeme.
3)  Je nám do toho houby, ale v rámci vlastní informovanosti, prosíme, před prvním letem si zkalibrujte nekalibrované nádrže a udělejte si na fotografiích viditelné čárky. Jednak budete překvapeni jak jsou některé „nálitky“ a značky nepřesné a jednak předejdete sporům s JURY. Vesměs všechny nádrže známe. :-)
 Přitom je třeba připomenout, že spory s JURY neexistují a případné protesty se po přečtení hážou do koše, nebo se použijí jinak.


KDO A JAK MŮŽE SOUTĚŽIT:

   
Soutěžit mohou všichni čeští, moravští i slovenští piloti a pilotky s PLATNÝM PILOTNÍM PRŮKAZEM A TECHNICKÝM PRŮKAZEM STROJE (pozor letos se bude namátkově kontrolovat v rejstříku!).
Startovní bod musí ležet na území České, nebo Slovenské republiky.
Let nemusí probíhat na území uvedených republik.
Přistávací bod nemusí ležet na území uvedených republik.
Za dodržení letové bezpečnosti, tzn. výšek a zakázaných prostorů a pod., odpovídá pilot a nebude pořadatelem sledována.
Vyhlašovatel se může zúčastnit taky a může i vyhrát!!!


Podmínkou nutnou je, že pilot musí startovat pouze silou své krosny či tříkolky (bez jakékoli i podpůrné funkce svahu či navijáku tzn. že spotřeba bude vždy MINMÁLNĚ 0,5 LITRŮ).


Nedokončený trojúhelník, nebo nedokončený let s návratem jsou jasně volné lety a cílový let je taky považován jen za volný let!  Otočňáky musíte fotit.
Výsledné bodové hodnocení bude:


C = Km  x  P  x  S


C = celkové hodnocení = počet bodů
Km = uletěná přímá vzdálenost v km mezi deklarovanými body.
P = přepočtový koeficient
Přepočtové koeficienty jsou:
1.0      - volný let, cílový let
1.75    - let s návratem
1.75    - plochý trojúhelník (jako let s návratem)
2.5      - FAI trojúhelník (ramena 28% a více)
S          = spotřeba pohonných hmot udaná v převrácených hodnotách tzn. km/litr (např. 50km/5ltirů =10, nebo 200km/5litrů=40)


Ale pozor, nemusíte umět počítat,  předcházející výpočet Vás nemusí vůbec zajímat. Pošlete pouze vše potřebné, viz doklady o letu,  bod 1 až 11,  Vaše data dá vyhlašovatel do programu, a ten Vám to spočítá !!!!


POZNÁMKA:
STRUČNÝ POPIS LETU A FOTKY
Jsou důležitou součástí přihlášeného výkonu. Popis může být i stručný, ale jistě si všichni ostatní piloti raději přečtou i obsáhlejší či vtipnější REPORTÁŽ, doplněnou fotografiemi, pořízenými během přeletu.
Součástí soutěže bude i:
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ Z LETU
Jak bude tato cena vyhlášena, určí JURY dle situace v průběhu soutěže. Kromě povinných, mohou být fotografie libovolné, mající však souvislost s přihlášeným letem a reportáž může být plná hrubek, my to nějak opravíme (ale jen pravopisné hrubky!!!).

 


KTERÝ PŘELET PŘIHLÁSIT A JAK:


Přihlásit můžete skutečně každý přelet, byť by se podařil třeba i na závodech, nebo už byl dokonce přihlášen do jiné soutěže. Jednotlivé přelety pilota se nesčítají. Ve finálním žebříčku bude figurovat pouze jeho nejlepší výkon. Pilot tak může třeba následujícím letem přelétnout sám sebe.
Na serveru bude ke stažení formulář pro přihlášení v dostupných formátech, nebo on line formulář pro přihlášení letu. Stačí však i přihlášení obsahující vše potřebné, v dostupném textovém, nebo tabulkovém editoru, nebo jako prostá e-mail zpráva.
Fotografie, související s přeletem musí být zaslány v běžně čitelném formátu (jpg, bmp apod.)
Co je „čitelné“ určuje vyhlašovatel !


Přihlášení letu je nutno odeslat emailem včetně digitálních fotografií (lze i neskenovat analogové) na adresu, kterou včas zveřejní spolu pořádající server: http://www.proksik.cz/
Lhůta pro přihlášení je 30 dnů od data letu, nejpozději však 15 listopadu 2009 !

 

 


SOUTĚŽ KONČÍ DNEM: 31. ŘÍJEN 2009

 


ZÁVĚR:


Je třeba se vrátit ke svým snům a realizovat je. Člověk nemusí startovat v poledne, nebo v 6 metrovém větru, sranda a pohoda je mi milejší než lidské oběti. Nechci, aby vedle poháru ležely ještě něčí kosti, nebo popel. Stačí ze začátku posunout třeba čas startu a trochu se povozit, nebo lépe seřídit motor, pro ty co si do termiky netroufnou, zkrátka jak se kdo cítí, jak má chuť, nebo náladu.


Pěkné lety Vám  přeje:


V Brně 20.1.2009
Za pořadatele: Ing. Roman Pavlík a Petr Proks

 

 

Tak toto je moje práce v Joomle. Snad se bude líbit.